AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 57

57 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
RTU løsningen skal sikre god oppetid på Follobanen
deg og meg , påpeker Olesen . – Brodersen RTU er en nøkkelbrikke i en slik systemløsning . Jeg vil gjerne få legge til at vi alltid har hatt en god dialog og et veldig godt samarbeid med Brodersen .
Stabil drift og høy oppetid Ved siden av viktigheten av å ha et system som har en høy oppetid , er det i tillegg avgjørende å få det implementert på riktig måte for å sikre nettopp oppetiden . – Det er der vi i Aventi Technology kommer inn i bildet . Vi kjøper dette produktet fra Beijer Electronics AS som en hyllevare , bygger det inn i våre distribuerte løsninger og programmerer det slik at RTU-en kan kommunisere med driftssentralen . Han fortsetter : – Når den er levert ut på anlegget tar vi en test med Bane NOR for å se at ting fungerer som det skal . I serviceavtalen vi i Aventi Technology har med Bane NOR , forplikter vi oss for stabil drift og høy oppetid . – Ved avtalte intervaller tar vi en helsekontroll både remote og lokalt på anlegget . Vi gjør gjerne også befaringer og tester på anlegget lokalt , for å sikre at alt fungerer som levert , sier Olesen .
Objektorientert programmering RTU32M-serien lar deg lage skalerbare løsninger som oppfyller brukerkravene med en moderne og fleksibel arkitektur . Den lar deg koble til ethvert SCADA-system med et høyt sikkerhetsnivå i distribuerte applikasjoner som kraftdistribusjon , vannkraftverk , infrastruktur , etc . Sammenligner man en RTU32M med et PLS-system vil man fort se dens fordeler . Dette gjelder på kommunikasjon , sikkerhet , skalerbarhet osv . Den