AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 56

56 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
Lasse Olesen viser frem RTU enheten

Designet for krevende oppgaver innenfor infrastruktur- og forsyningsbransjen kom danske Brodersen A / S på banen med sin RTU ( Remote Terminal Unit ). Den aller viktigste komponenten i et fjernstyringsanlegg . Den norske entreprenøren Aventi Technology har lang erfaring med Brodersen RTU . – Vi benytter Brodersen RTU til en lang rekke Bane NOR-prosjekter , deriblant Follobanen , sier Lasse W . Olesen , Manager , Project and Services , hos Aventi Technology .

Kontroll på hele forsyningsnettet Olesen forteller at de har levert RTU-komponenter fra Brodersen A / S siden 2011 , og at Beijer Electronics er en del av dette samarbeidet . Aventi har benyttet Brodersen i flere jernbaneprosjekter , nå senest i deler av Blixtunnelen som vi snakker om her . – RTU-ene gir operatørene mulighet til å fjernstyre høyspentanlegg og kjøreledninger , slik at de har kontroll på hele forsyningsnettet på jernbanen , sier Olesen , og utdyper : – Skulle det oppstå en hendelse kan operatørene koble fra høyspentanlegget slik at linjepersonell og redningsetater ikke står i fare for strømgjennomgang . Det er en del av nødplanen hvis det skjer noe , å få koblet fra . – Denne sikkerhetsfunksjonen , i dette tilfellet for norsk jernbane , gjelder for all distribusjon av kraft , også til hjem til