AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 53

Pressemeldinger
I HJERTET AV PROSESSEN
I dagens konkurransepregede landskap må bedrifter være nyskapende for å holde seg foran konkurrentene , og få vinnerproduktene raskere ut på markedet enn noensinne . Heldigvis har teknologiutviklingen skapt muligheter for å øke nyskapningen .
For å utnytte denne nye teknologien må bedrifter imidlertid velge de riktige designverktøyene som best utnytter mulighetene som gjennombruddene gir . Hvilken teknologi vil ha størst innvirkning på produktets konkurranseevne . Hvorfor samarbeid mellom disipliner blir stadig viktigere . Hvordan unngå utfordringer ved

Pressemeldinger

Er CAD-verktøyet ditt fremtidsikkert

å ta i bruk teknologi . Hvordan nye verktøy kan bidra til å håndtere økende produktkompleksitet . Finn ut mer om de sju teknologiene CAD-verktøyet trenger for å hjelpe deg for å ligge foran .

I HJERTET AV PROSESSEN

Ventiler og tilbehør til prosessindustri , maritim , olje & gass .
A02016NO
MATEK-SAMSON REGULERING AS · www . matek . no · www . samsongroup . com