AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 52

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Mobilgigant roper varsku om digitaliseringen

Mobilbransjen er sterkt involvert i kampen for å trappe opp innsatsen og nå netto nullutslipp i 2050 . Hvorfor ? På grunn av det store behovet for digitalisering .
Schneider Electric på COP26 :
• Vi er en delegasjon fra Schneider Electric Norge som denne uken deltar på COP26-konferansen i Glasgow – beskrevet som det viktigste klimatoppmøtet siden COP21 i Paris i 2016 , der 191 land skrev under på Parisavtalen .
• Vi er her for å lære av pionerer , dele av våre egne erfaringer og danne nettverk med andre organisasjoner – fra næringsliv til frivillige organisasjoner – som i likhet med oss er opptatt av bærekraft .
• Betydningen av COP26 er vanskelig å underdrive . Til glede for både oss i Schneider – og verden generelt – er det handlekraftige politikere , ikke minst fra land som USA , Storbritannia , Frankrike og Tyskland , som denne gangen er innstilte på å bruke enorme summer på å stoppe blant annet avskogingen av regnskogen , og redusere utslippene av metangass . Dette er to kritiske avtaler det var viktig å få på plass for at vi skal ha mulighet til å nå klimamålene , og stoppe oppvarmingen av kloden .