AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 50

50 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
Mette Foss Dalseg brenner for fagarbeiderutdannelse og er leder i Læringsfabrikken . Målet er å etablere et nasjonalt senter for fagutdanning tett koblet til Raufossindustrien . delta i utviklingen av disse på alle nivåer prioriteres slik at man i neste runde kan sikre seg tilgang til den kompetansen man trenger . – Her har industrien et ansvar i å beskrive dette behovet , ikke minst i å synliggjøre egen bransje som attraktiv for dagens unge , konkluderer Foss Dalseg .
– Vi har store ambisjoner i det å utvikle fremtidens fagarbeidere og fremme industrifagene . Målet er å fremstå som nasjonalt fremragende og utvikle et kompetansesenter for industrifag i verdensklasse , som gjør digitaliseringen tilgjengelig og mulig , avslutter hun .
Læringsfabrikken er et resultat av arbeidet med utspring i Raufoss Industripark med NCE Manufacturing ( tidligere NCE Raufoss ) som en av Norges første klynger , og som pådriver gjennom 15 år . I tett samarbeid mellom Raufoss videregående skole , Fagskolen Innlandet , Innlandet Fylkeskommune , OFII ( Opplæringskontoret for Industrifag Innlandet ), Nammos Bedriftsskole , SINTEF Manufacturing og MTNC ( Manufacturing Technology Norwegian Catapult ).