AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 48

48 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
Samarbeid med lokal industri er viktig

Det er tidligere daglig leder i TotAl-gruppen , Mette Foss Dalseg , som leder Læringsfabrikken . Under foredraget ” livslang læring og Lean ” på Leandagen i februar i år , delte hun sin kunnskap om livslang læring og LEAN – satsing på systematisk kompetanseheving som et ledd i kontinuerlig forbedring . Hvordan legge til rette for kompetanseheving som gjør ansatte i alle ledd i stand til å utnytte en teknologi i stadig raskere omstillingstakt . Mette Foss Dalseg er en aktiv pådriver når det gjelder livslang læring .

Møtes på samme gulv I utgangspunktet skulle programfagene på industriteknologi vg2 ( Raufoss vgs ) og flere av industristudiene på Fagskolen Innlandet blitt gjennomført gjennom Læringsfabrikken skoleåret 2020 / 2021 , men så gjorde COVID-19 sin entré . Denne høsten kom skolene i gang igjen . Hovedoppgavene er å skape en ny læringsarena med fokus på eksperimentering , hvor elever og studenter skal kunne se hele verdikjeden gjennom læringsprosessen . Det handler om samarbeid , teknologi og vilje til å forsøke noe nytt . – Forskere fra SINTEF , bedrifter som holder til i Industriparken , bedrifter utenfra som trenger teknisk utstyr og bistand , lærere og studenter fra Fagskolen Innlandet , lærere og elever på yrkesfag i videregående skole , møtes