AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 47

Samlokalisert med Katapulten i Bygning 5 i Raufoss Industripark finner vi Læringsfabrikken . Avansert teknologi , 1500 kvadratmeter med utstyr for over 110 millioner kroner danner grunnen . En møteplass for bedrifter , fagfolk , fagskolestudenter , lærlinger , elever og ungdomsskoleelever . – Det fine er at vi med dette har mange ulike brukergrupper på utstyret . Slik blir utstyret bedre utnyttet enn om det bare hadde stått på en skole eller en testlab et eller annet sted , mener daglig leder i Katapulten , Emma Østerbø . Og med det overlater hun ordet til Mette Foss Dalseg , leder av Læringsfabrikken .

47 / 95

AMNYTT NR . 7 2021

Læringsfabrikken

– fremragende og ledende innen fagarbeiderutdanning

Samlokalisert med Katapulten i Bygning 5 i Raufoss Industripark finner vi Læringsfabrikken . Avansert teknologi , 1500 kvadratmeter med utstyr for over 110 millioner kroner danner grunnen . En møteplass for bedrifter , fagfolk , fagskolestudenter , lærlinger , elever og ungdomsskoleelever . – Det fine er at vi med dette har mange ulike brukergrupper på utstyret . Slik blir utstyret bedre utnyttet enn om det bare hadde stått på en skole eller en testlab et eller annet sted , mener daglig leder i Katapulten , Emma Østerbø . Og med det overlater hun ordet til Mette Foss Dalseg , leder av Læringsfabrikken .
Av Leslie Henriksen