AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 44

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Opplever at virksomheten går på akkord med cybersikkerhet

Fersk rapport fra Trend Micro avdekker et alarmerende behov for å diskutere forretningsrisiko så raskt som mulig . 15 . november la IT-sikkerhetsselskapet Trend Micro , frem en rapport basert på ny forskning .
I rapporten kommer det frem at hele 9 av 10 IT-beslutningstagere hevder at virksomheten deres er villig til å gå på akkord med egen cybersikkerhet til fordel for økt digitalisering , økt produktivitet eller andre mål . På toppen av det føler 83 prosent av de norske IT-beslutningstagerne seg presset til å bagatellisere alvorlighetsgraden av cyberrisikoen ovenfor eget styre . - Forskningen viser klart og tydelig at dagens IT-ledere sensurerer seg selv i
møte med sitt styre i frykt for å virke repeterende eller for negative . Og nesten hver tredje IT-leder hevder at dette er et konstant press . Disse funnene korresponderer godt med tidligere undersøkelser hvor det kom frem at hele 8 av 10 norske IT-beslutningstakere er i ferd med å bli utbrent og at nesten 9 av 10 virksomheter forventer å bli utsatt for cyberangrep i løpet av det kommende året , advarer kommunikasjonssjef i Trend Micro , Karianne Myrvold .
Fra Posital leverer FG-Tech AS sensorer for deteksjon av bevegelse .
• Tilbakemelding fra stepper- og servomotorer
• Encoder løsninger for motorer , roboter og cobots
• Inkrementelle , absolute , singleturn og multiturn
• Robuste mot støv og fuktighet
• Energihøstingsteknologi : Batterifri rotasjonstelling
Av ypperste kvalitet ! Service er vår aller høyeste prioritet !
Telefon : 35 97 92 00 • Informasjon : firmapost @ fgtech . no