AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 41

41 / 95

AMNYTT NR . 7 2021

”– Jeg vil si at 60 – 70 % av den verdien vi tilfører våre kunder kommer gjennom kompetansetilførsel til bedriften .”

– Men det er bare jeg som jobber i katapulten fulltid . Ekspertene kommer oftest fra Sintef Manufacturing , som selger kompetanse per time . Andre vi spiller på er underleverandører som med sin spisskompetanse til vanlig tar på seg småprosjekter eller prototypefremstilling eller liknende . Innimellom kommer de også fra våre kjernepartnere som Nammo , Benteler eller Kongsberg Automotive . Disse driver egentlig med noe annet , men har en spisskompetanse innenfor områder som i noen tilfeller vi får lov å kjøpe inn til en halv dags work-shop . Det er egentlig det alle våre prosjekter starter med da , work-shop , opplyser Østerbø . Hun forteller videre at de har et kjempestort nettverk å spille på , og at greia med Manufacturing Technology er at det ikke noe vits i å ha utstyr hvis man ikke har kompetanse til å bruke det . – Jeg vil si at 60 – 70 % av den verdien vi tilfører våre kunder kommer gjennom kompetansetilførsel til bedriften . Det er kompetansedelen av vår leveranse , og i noen tilfeller kan vi jo teste ut det utstyret vi har , eller få frem noen prototyper hos noen underleverandører vi har .
– Katapulten Manufacturing Technology er et tilbud til alle norske bedrifter , så det er bare å ta kontakt . Vi er eksperter på det vi er eksperter på , og så må vi se om vi kan tilføre kunden noe verdi – ellers har det ingen hensikt å kjøre et katapultprosjekt . Første tidligfase handler om om vi har noe å bidra med . En form for siling , poengterer hun .
Forvalter et gull Opprinnelig kommer hovedideen fra Europa . Tyskland , og spesielt Storbritannia , etablerte en katapultordning som man har sett litt på når den norske versjonen ble skapt . – Den norske modellen er et resultat av at tidligere næringsminister Monica Meland i 2017 la frem en bevilgning på 50 millioner kroner til oppstarten av Norsk Katapult , forteller Østerbø . – Dette ville dermed tette det hullet vi hadde mellom forsking / utvikling – at bedriftene i det hele tatt skulle klare å tjene penger på en teknologinyvinning . – Med all denne samlede kompetansen sier jeg at jeg sitter her og forvalter et gull , konstaterer Østerbø .