AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 40

40 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
HMI-panel fra ABB-robocellen .
teste og se hvordan en metallpresse fungerer .
Ekspertpanel Forsen med Manufacturing Technology er at det gir en mulighet til å teste først . – Og kanskje for å se at , ja , dette vil funke for mitt produkt . Jeg vil si at ordninger er svært risikoreduserende for bedriftene . Ikke bare det at veien blir kortere , men også mindre risikofylt når man får testet ut produksjonsteknologi før man går til investeringer , fremhever Østerbø . Når en kunde kommer til katapulten med en utfordring , så setter de sammen et såkalt ekspertpanel – ekspertpanelet kan bestå av 4 – 5 personer , som for eksempel en materialteknologiforsker , en forsker innenfor produksjonsteknologi og kanskje en person som jobber med industrialisering . – Neste spørsmål blir hvordan man egentlig tar produkter fra tegnebordet til et fysisk produkt . Kanskje vi skal bruke noe resirkulerte materialer ? Kanskje vi har behov for en ekspert på bærekraft ? Ekspertpanelet ser ulikt ut fra gang til gang , sier hun .
Kompetansetilførsel Ordningen er en del av et kjempestort økosystem .