AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 38

38 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
Colaborative robots også kalt Co-bots brukes mye i Læringsfabrikken . Disse kan samhandle med mennesker i semi-automatiserte produksjonsløsninger .

Ledet av Emma Østerbø ble Manufacturing Technology på Raufoss etablert for å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere , smartere , mer nyskapende og produktiv . Emma Østerbø har lang fartstid med utviklingsarbeid fra industrien . SINTEF og Moelven-konsernet er to av dem . 15 års erfaring med samarbeid mellom maskiner og mennesker , og på kontinuerlig jakt etter forbedring . På vegne av nærings- og energidepartementet forvalter Siva ordningen som er etablert for å lage veien kortere fra idé til marked for norske bedrifter . Katapultsentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet .

Teknologirikt område På godt norsk kan vi oversette Manufacturing Technology med Effektive Produksjonsprosesser . – Det oppleves at det finnes et slags vakuum mellom forsknings- og utviklingsprosjekter og kommersialisering . Det er dette tomrommet vi skal fylle . Vi kaller det Dødens Dal ! sier Østerbø . Katapultordningen finnes mange steder i Europa , og er blitt et begrep . – Man skal bygge bro over Dødens Dal . Dalen befinner seg midt i mellom forskning / utvikling og kommersialisering , altså der man begynner å tjene penger på et produkt , forklarer hun .