AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 37

I Norge har vi fem av dem . DigiCat i Ålesund . Sunstainable Energy på Stord . Ocean Innovation i Bergen . Future Materials i Grimstad . Og Manufacturing Technology på Raufoss . Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter , utstyr , kompetanse og nettverk . Sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper , teste , simulere og visualisere . Slik kan ideer utvikles raskere , bedre og med mindre risiko .

37 / 95

AMNYTT NR . 7 2021

Ekstremsport i Dødens Dal

I Norge har vi fem av dem . DigiCat i Ålesund . Sunstainable Energy på Stord . Ocean Innovation i Bergen . Future Materials i Grimstad . Og Manufacturing Technology på Raufoss . Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter , utstyr , kompetanse og nettverk . Sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper , teste , simulere og visualisere . Slik kan ideer utvikles raskere , bedre og med mindre risiko .
Av Leslie Henriksen