AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 34

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Universitetet i Agder har tilsett leiar for batterisatsinga

Førsteamanuensis Johannes Landesfeind startar som fagleg sjef for Batteri Agderprosjektet ved Universitet i Agder 1 . januar 2022 . – Eg ser fram til å etablere ei sterk forskingsgruppe . avdeling skal tilsetje fire professorar og tre forskarar . I tillegg skal dei knyte til seg seks stipendiatar , anten doktorgradsstipendiatar eller post-doktor-stipendiatar .
I samarbeid med industrien i Noreg skal vi utvikle , byggje og produsere batteri . Saman med den sterke kompetansen UiA har innan mekatronikk , gir det UiA eit unikt høve til å levere relevant batteriforsking , seier Johannes Landesfeind ( 33 ). Frå nyåret får han ansvaret for å samle batterikompetansen ved Universitet i Agder ( UiA ) i ei eiga forskingsavdeling , Batteri Agder-prosjektet . Fakultet for teknologi og realfag ved UiA har planlagt at
Smarte løsninger for driftsikre motordrifter i effektiv horisontell integrasjon – kvalitet , kraft , kontroll
Kontakt oss så forteller vi gjerne mer
915 02 650 post-fa @ no . mee . com no3a . mitsubishielectric . com