AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 33

33 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
Instrumenteringen er omfattende og dekker alt aktuelt utstyr for å overvåke tanker
sjonaliteten er som spesifisert . I tillegg testes også det helt ferdige produktet i egen testrigger . Etter at alle aktuelle parameter er testet blir instrumentet kalibrert etter kundens ønsker . Noen ganger er det ikke angitt hvorledes radaren skal konfigureres , da sendes instrumentet til kunden som selv må stå for konfigurering . Selvsagt er det mulig å be om hjelp til å få radaren konfigurert når den installeres i anlegget .
Modellen viser forskjellig teknologi for overfyll beskyttelse
Trender Det er viktig å få bredde på produktenes bruksområder forteller Johan Bjørke til AMNYTT . Bjørke er salgs direktør for Measurement Solutions Norden . En klar trend er utvikle instrumenter som måler mer enn en parameter . I forbindelse med nivåmålinger kan det være aktuelt å måle temperatur , for å få økt informasjon om status i prosessen . Denne utviklingen vil forsterke seg og fleksibiliteten økes ved mer kraftig elektronikk i transmitter . Produksjonsteknisk vil det gå mot mer automatiserte operasjoner . Selv om det er kompliserte oppgaver som utføres i produksjon av en radar , eller andre instrumenter , vil robotisering ta over stadig flere operasjoner . Samtidig ser vi også en utvikling mot mer bruk av samme komponenter i forskjellig type instrumenter . Transmitterhus er et eksempel . Tidligere hadde hver instrumenttype egen design på transmitterhuset . Nå vil Emerson bruke samme transmitterhus for flere forskjellige instrumenter .