AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 32

32 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
Tankfarmen er omfattende og fleksibel . Kan dekke de fleste brukersituasjoner
jevner produksjonsflyten er , dess bedre blir ressursene utnytte . For volumproduksjon er dette forholdsvis enkelt . Noe av produksjonen i Gøteborg er delproduksjon som tilvirkes videre i andre produksjonslokaler , i andre deler av verden . Med korte kundetilpassede produksjonen er det utfordrende . Før slike korte produksjonsserier startes opp gjøres det grundige evalueringer hva som er best mulig produksjonsflyt . I disse dager arbeides det med å optimalisere produksjonslinjen for den nye 80 GHz radaren . Denne radaren har flere interessante nyutviklinger , som blant annet teknologi for svært rask og enkel fjerning av urenheter som skum og støv på antennen . Videre kan Emersons løsning gi 40 ganger mer informasjon en tradisjonell radar teknologi .
For å sikre at produksjonen gir topp kvalitet , må det jobbes med å få gode produksjonsrutiner . Det gjennomføres 100 prosent test av alt produsert utsyr .
Flaskehalser Tidligere var sveising en flaskehals i produksjonen . Når 30 til 35 meter lange rør , med forskjellig materialer , skulle sveises kunne det oppstå problemer . Løsningen var å utvikle nye sveiseprosedyrer og utdanne personellet som sveiser . I denne sammenheng er arbeidet med kompetanseprofilen til medarbeiderne viktig . Et annet forhold som kan gi utfordringer i produksjonsflyten er alle testene som må gjennomføres . For de fleste produktene gjennomføres det tester i hver arbeidscelle . Det testes om funk-