AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 31

31 / 95

AMNYTT NR . 7 2021

” Kravet til bedre forståelse av produksjonsprosessen for å øke kvaliteten på sluttproduktet er økende .”

For å tilpasse sine radarnivåmålere til forskjellige applikasjoner har Emerson utviklet programvareløsninger for faststoff , væske og sjikt målinger . Selv om standard materialet er SS 316 så leveres en rekke prober og antenner i andre eksotiske materialer forteller Heimstøl . Nivå kan også måles med gaffelteknologi . Denne teknologien kan brukes alene for å gi informasjon om når nivået i tanken over- eller underskrider et nivå . Eller den kan kombineres med radar nivåmåler for å gi redundant overfyllingssikring .
Mye håndarbeid Automatiseringsgraden i produksjonen er ikke særlig høy . Det er to hovedårsaker til dette forholdet . For det første er det ofte korte produksjonsserier . Mye av produksjonene er kundespesifikk . For norske forhold er det som regel spesielle krav til materialer . Korte produksjonsserier betyr mye omstilling . I enkelte tilfeller ville det være nødvendig å utvikle nye gripere til roboten , hvis produksjonen skulle automatiseres .
Det andre forholdet som gjør at produksjonen foreløpig har lav automatiseringsgrad , er at det er mange kompliserte oppgaver i produksjon av en radar . Disse oppgaven er med dagens automatiserings- og robotteknologi både dyrt og utfordrende å få løst . Enn så lenge er derfor manuell produksjon både raskest og billigst . Ved å sørge for at medarbeiderne følger opp kvalitetskravene blir sluttproduktet av høy kvalitet . Produksjonen er i stor utstrekning basert på Kanban og Lean prinsippene . Det gjennomføres daglige forbedringsmøter . For hver medarbeider er det utarbeidet en kompetanseprofil , som skal sikre at hver enkelt operatør har riktig kompetanse for de oppgaver vedkommende skal utføre . Oppdages det mangler eller ønske om å kunne utføre nye oppgaver , utarbeides det en utdannelsesplan .
Variert produksjon Enkelte av monteringsstasjonene er utformet slik at det er enkelt å oppbemanne fra tre til fem montører . Denne løsningen gir god fleksibilitet i produksjonen , som gjør det enkelt å tilpasse variasjonen i ordretilgangen . Men jo