AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 30

30 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
Sammenstillingsstasjoner er utformet slik at det er stor fleksibilitet i antall operatører som kan jobbe i stasjonen
med personellet på fabrikken ved Gøteborg .
Omfattende aktiviteter I dag er produksjonsanlegget utenfor Gøteborg hovedkvarteret for Emersons radar nivåmåleteknologi . I tillegg til produksjon , engineering og utvikling , omfatter anlegget også test , opplæring og kurs fasiliteter . Sist og absolutt ikke minst er det bygget opp en tankfarm hvor brukere både kan teste ut egne løsninger og ha handson opplæring . Det er imponerende anlegg som er bygget opp . Med fem tanker som har diameter på om lag 5 meter og høyde på nærmere 20 meter . I tillegg er det noen tanker med diameter på tre meter . Tankene er topp instrumentert . Brukere kan teste ut egne løsninger og sjekke hvordan prosessen oppfører seg ved forskjellige driftsbetingelser . For eksempel er det enkelt å sjekke ut riktig plassering av nivåmåler ved påfylling av tanker . Denne omfattende aktiviteten har gitt Gøteborg fabrikken status som Center of Excellence for radar nivåmålere i Emerson systemet . Det er i hovedsak for industrielle sektorer virksomheten i Gøteborg retter seg mot : 1 . marin virksomhet . Innen dette feltet ble Emerson markedsleder i løpet av fire år . Mye på grunn av innsatsen til Gøteborg miljøet
2 . tank målinger . Området dekker både nivå og overfyll sikring 3 . prosessindustrien 4 . næringsmiddelindustrien