AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 29

29 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
Det er store dimensjoner over nivåmålingsutstyr til enkelte tanker
Innen instrumentering har selskapet bredt produktspekter innen :
• Trykk
• Temperatur
• Nivå
• Flow
• Analytical instruments
Kravet til bedre forståelse av produksjonsprosessen for å øke kvaliteten på sluttproduktet er økende . For å følge opp denne trenden har Emerson satset stort på analyse . Porteføljen omfatter nå mer enn 100 forskjellige analysatorer for gass og væske . Kontrollsystemet til Emerson , Delta V , var en liten revolusjon innen kontrollsystemer for prosessindustrien da den ble lansert i 1996 . Revolusjonen besto blant annet på at DCS ( Distributed
Control System ) var basert på PC teknologi , Ethernet og feltbuss . Systemet er nå ledende i flere industrielle sektorer , som blant annet farmasøytisk industri . Videre er det en rekke applikasjoner i porteføljen . Et velkjent produkt er AMS . Applikasjonen gjør det mulig å konfigurere instrumenter på en enkel måte , ha oversikt over utstyrets tekniske helsetilstand og derved danne grunnlaget for prediktivt vedlikehold . Virksomheten utenfor Gøteborg er en viktig del i Emersons arbeid med å dekke hele feltet av automatiseringsløsninger for prosessindustrien . Hos Emerson Automation Solutions AS i Norge er det Alf-Henning Heimstøl som er produktansvarlig for nivå . Han har om lag ti års erfaring med disse produktene og er godt kjent