AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 25

Pressemeldinger

Universitetet i Agder har tilsett leiar for batterisatsinga

Pressemeldinger

Førsteamanuensis Johannes Landesfeind startar som fagleg sjef for Batteri Agderprosjektet ved Universitet i Agder 1 . januar 2022 . – Eg ser fram til å etablere ei sterk forskingsgruppe . avdeling skal tilsetje fire professorar og tre forskarar . I tillegg skal dei knyte til seg seks stipendiatar , anten doktorgradsstipendiatar eller post-doktor-stipendiatar .
I samarbeid med industrien i Noreg skal vi utvikle , byggje og produsere batteri . Saman med den sterke kompetansen UiA har innan mekatronikk , gir det UiA eit unikt høve til å levere relevant batteriforsking , seier Johannes Landesfeind ( 33 ). Frå nyåret får han ansvaret for å samle batterikompetansen ved Universitet i Agder ( UiA ) i ei eiga forskingsavdeling , Batteri Agder-prosjektet . Fakultet for teknologi og realfag ved UiA har planlagt at

Nye X2 web HMI-er med innebygget HTML5 webklient

De nye X2 web HMI-ene gir deg muligheten til å bruke HTML5-webteknologier i industrielle miljøer på tvers av ulike plattformer som HMI , mobil , nettbrett , PC osv . uten noen konvertering eller omprosjektering .
X2 web tilbyr visualisering med et Chromium-basert nettleservindu i kioskmode for å vise websider fra SCADAsystemer , PLS-er eller andre enheter med innebygde webservere .
Les mer på : www . beijerelectronics . no / X2web