AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 24

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Enkel oppgradering av HART- og Modbus-enheter i prosessindustrianlegg

Softings commKit støtter nå Integrator Function Block og standardiserte tilkoblingspunkter for FOUNDATION Fieldbus pluss flere andre nye funksjoner som gjør ettermontering av HART- og Modbusenheter i prosessindustriinstallasjoner enda enklere .
commKit fra Softing er et sett som kombinerer maskinvare , programvare og kundespesifikke konsulenttjenester for enhetsprodusenter i prosessindustrien som ønsker å oppgradere sine eksisterende HART eller Modbus feltenheter for FOUN- DATION Fieldbus eller PROFIBUS PA på en rask og enkel måte . commKit består av commModule MBP ( Manchester Bus Powered ), en grensesnitt maskinvaremodul for FF H1 eller PROFIBUS PA , programvareverktøyet commScripter for å generere den enhetsspesifikke kartfunksjonen og en støttetjeneste som følger kunden hele veien frem til sertifisering .

Ny funksjon hos Phoenix Contact

Cathrine Hammerlund har i over 3 år jobbet med kundeservice i Phoenix Contact og nå går hun inn i en ny rolle i selskapet .
Hammerlund skal fremover ta over rollen som innkjøpsansvarlig ( Purchase & Planner ) og skal hente inn varer fra morselskapet i Tyskland . Rollen innebærer å følge opp innkjøp , justere prognoser og vurdere lagerføring av varer i samråd med de enkelte produktansvarlige . Cathrine har gått på Treider fagskole på linjen for Administrasjonssekretær . Hun Har tidligere erfaring fra Sika Norge der hun jobbet både med kundeservice og hadde innkjøpsansvar for råvarer til produksjon , samt ferdigvarer i den siste delen av perioden .