AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 21

Rittal hjelper gjennom hele prosessen fra projektering , installasjon til energikontroll og påfølgende service .
Finn riktig løsning ! � www . rittal . no / klimaløsninger-med-rittal

21 / 95

AMNYTT NR . 7 2021

” Vi som produsent har et ansvar for å utvikle miljømessige gode produkter .”

des , med gode resultater . Et viktig bidrag til gode løsninger er økt levetid på komponentene . - Et tema som ikke er spesielt for pneumatiske teknologi , er signaloverføring , sier Grani . Trådløs teknologi er i ferd med å få fotfeste i industrielle installasjoner . Vi har også utviklet trådløse systemer og sett på hva reduksjonen i kabelforbruket har å si for CO2 utslippet . Her er jo anleggets utstrekning og teknisk utforming helt avgjørende for å se på miljøgevinsten . Men i en typisk industriell installasjon kan reduksjonen være så mye som over førti prosent .
Driftsforhold er avgjørende Når tekniske løsninger skal vurderes , er det helt avgjørende å kjenne driftsbetingelsene godt . Elektriske løsninger har tatt over for hydraulikk og pneumatikk i en rekke anvendelser . Men med økt konkurranse fra en teknologi , påvirker det innovasjonen i andre teknologisektorer . Et godt eksempel er vurderingen av om det skal benyttes pneumatiske eller elektriske sylindre i en applikasjon . Generelt er luftsylindere optimale ved drift med korte slaglengder . På den annen side er elektriske aktuatorer gunstige ved drift med lange slaglengder . Det optimale området vil endres i henhold til antall operasjoner og syklustider . Pneumatikken gir gunstigere drift enn elektriske ved høyere syklustider – gitt samme slaglengde . For effektivt å redusere CO2-utslipp , er det viktig å velge enheten med tanke på de faktiske driftsforholdene . I mange tilfeller vil en pneumatisk sylinder ha lang mindre vekt og volum . Mindre vekt gir mindre forbruk av materialer i produksjon av komponenten , noe som reduserer CO2 utslippet . Mindre volum gir enklere installasjon .

Rittal hjelper gjennom hele prosessen fra projektering , installasjon til energikontroll og påfølgende service .

Finn riktig løsning ! � www . rittal . no / klimaløsninger-med-rittal