AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 20

20 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
De fleste komponenter i et automatiseringssystem kan redesignes
så mye som opptil 50 prosent . Utslippet av CO2 per produsert enhet varierer mye . SMC har redesignet en lang rekke sylindre for å få redusert vekten . Reduksjonen varierer fra 5 til 56 prosent . I en stor industriell installasjon med hundrevis av sylindre blir det store besparelser .
Må samarbeide med bruker - Vi må få maskinbyggere og deres kunder til å jobbe i lag med oss , slår Grani fast . Til syvende og sist er det de som virkelig henter ut gevinstene ved å bruke miljøvennlige og energieffektive løsninger . Både i nye og eksisterende anlegg kan de nye produktene anven-

KLIMALØSNINGER FOR KAPSLINGER