AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 2

Skarpt fokus på sikkerhet

OPTIWAVE serien med 80 , 24 og 10 GHz radar nivåmålere
• Kontinuerlig nivåmåling av ikke kontakt væsker , faste stoff , granulater , melblandinger og andre stoffer ( Ɛ r
≥1.4 )
• Mulighet for valg av antenne til korroderende og aggressive medier
• For prosessforhold opp til + 250 ° C / + 482 ° F og 100 barg / 1450 psig
krohne . com / safety