AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 18

18 / 95

AMNYTT NR . 7 2021
Alle ledd i verdikjeden må gjøre en innsats for å redusere miljøbelastningen

Avhengig av hvor man er i verdikjeden er behovet til kompetanse svært forskjellig . Brukere og produsenter må ha forskjellig tilnærming til arbeidet med å redusere miljøbelastningen ved egen virksomhet . Men de møtes i valg av løsninger og systemer . Det gjelder både under produksjon av produkter og i drift hos sluttbruker . Under FNs 26 konferanse om klimaendringer ( COP 26 ) ble det presentert en rekke initiativ for å redusere utslipp av klimagasser , spesielt CO2 og metan . Blant annet forpliktet 95 ledende industriselskaper fra en rekke sektorer seg til å være ” naturpositive ”, og til å jobbe for å stoppe og reversere miljøbelastning innen 2030 . Veien fra talestolen og forhandlingsrommene i Glasgow til utviklingslaboratoriene hos utstyrsprodusenter kan syns lang . Men alle ledd i den industrielle verdikjeden må gjøre sin del av jobben . Til sammen vil en lang rekke mindre steg gi positiv effekt på industriens miljøpåvirkning .

Strategien følges opp - Det er mange steg som nå tas , forteller Stig Grani . Han er daglig leder hos SMC Automation i Norge . SMC er et japansk selskap . Når en forretningsstrategi er fastsatt , er det tradisjon for japanske selskaper å følges den til punkt og prikke . Vi ser nå at strategien følges opp med reelle tiltak , sier Grani . I strategien sies det ; SMCs CO2-utslippsreduserende initiativ inkluderer promotering av miljøvennlige fabrikker og produkter . I tillegg skal SMC