AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 17

Oppmerksomheten er i det siste året økt mye når det gjelder FNs bærekraftsmål . I fler og fler firmapresentasjoner blir en eller flere av de 17 målsettingen tatt med . Men så langt er det få selskaper som virkelig kan vise til helt konkrete tiltak som er gjennomført . Det gjelder fra komponentprodusenter til sluttbrukere . Men det er en positiv utvikling . Grunnlaget for en god utvikling er kompetanse .

17 / 95

AMNYTT NR . 7 2021

Mange veier til

bærekraftige løsninger

Oppmerksomheten er i det siste året økt mye når det gjelder FNs bærekraftsmål . I fler og fler firmapresentasjoner blir en eller flere av de 17 målsettingen tatt med . Men så langt er det få selskaper som virkelig kan vise til helt konkrete tiltak som er gjennomført . Det gjelder fra komponentprodusenter til sluttbrukere . Men det er en positiv utvikling . Grunnlaget for en god utvikling er kompetanse .
Av Jan Eirik Schiøtz