AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 14

Pressemeldinger

Pressemeldinger

VELUX Group og Schneider Electric utvider grønt partnerskap

De to selskapene har nettopp signert en ny avtale for å trappe opp VELUX Groups aktiviteter slik at de blir klimanøytrale i 2030 .
VELUX Group , den globale markedslederen innen takvinduer , og Schneider Electric , en global spesialist innen energioptimalisering , kunngjorde nylig at de har inngått et nytt , utvidet partnerskap . Partnerskapet vil gjøre det mulig for VELUX Group å nå målet om å gjøre egen virksomhet karbonnøytral innen 2030 , som et viktig ledd i prosessen for å bli « Lifetime Carbon Neutral ». Partnerskapet bygger på en avtale som ble inngått av de to partene tidligere i år .
Ifølge den skulle Schneider Electric støtte VELUX Group med å bli 100 prosent forsynt av fornybare energikilder innen 2023 , som en del av deres tilslutning til initiativet RE100 . Avtalens utvidelse gjelder bearbeidelsen av en treårig handlingsplan for alle VELUX-fabrikker i verden , slik at de oppnår både energieffektivisering og økt bruk av fornybare ressurser .

SAP lanserer ny løsning som skal fremme sirkulær økonomi

SAP lanserer nå SAP Responsible Design and Production – en programvareløsning som fremmer bærekraftig produktdesign og overgangen til en mer sirkulær økonomi .
Dette er den seneste løsningen i en voksende portefølje av applikasjoner med fokus på bærekraft . Formålet er å hjelpe bedrifter med å tilspisse sine verktøy for måling og håndtering av data . I en tid hvor bærekraftsrelatert lovgivning i økende grad innføres for bedrifter , eks . plastavgifter , gjør SAP Responsible Design and Production-løsningen det mulig for bedrifter å tilpasse seg raskt . Den nye løsningen hjelper bedrifter med å få bedre kontroll på materialstrømmer i deres prosesser , inkludert sporing og overholdelse av regler som kan endres raskt , spesielt de som er knyttet til produktemballasje og plast .