AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 139

SITRAIN kurs

Kunnskap som vil hjelpe deg - eksklusivt og fleksibelt
SITRAIN-kurstilgang gir deg individuell kunnskapsutvikling og tilgang til eksklusive , digitale opplæringstilbud . Når , hvor og hvordan du vil .
Multimedielæringsformater , praktiske øvelser , mellomtester og interaktiv utveksling med andre elever og SITRAINekspertene sikrer din bærekraftige læringsuksess .
DICS-Y10055-00
Klikk her for å se tilbudet