AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 133

2 / 2021 | Industry @ pps
Batterikontainere fraktes til anleggsområder uten nett for lading av elektriske anleggsmaskiner .
FAKTA OM MIKRONETT : Et mikronett ( microgrid ) er et geografisk avgrenset elektrisk distribusjonsnett , som periodevis kan driftes uten å være tilknyttet hovednettet – kalt øydrift . I tillegg til vanlig elektrisk utstyr består mikronett gjerne av distribuert produksjon som sol og vind , distribuert energilager som batterier og hydrogen , styrbare laster som elbil og varmtvannstank og styringsog overvåkningssystemer . ( Kilde : Bendik Nybakk Torsæter ved Sintef Energi ).
Kverneland Energi benytter følgende produkter fra Siemens :
• Mindsphere skytjenester
• TIA portal
• Sinema Remote connect for fjern-overvåkning og fjern-tilgang .
• Advanced controllere ( S7-1500 )
• Wincc Unified / Professional , Industrielle PCer .
• Scalance Nettverkprodukter ,
• Kraftelektronikk / drives for AC-DC , DC-DC og DC-AC håndtering
• Tavlesystem , samt Lavspenning og kontrollprodukter
– Deretter utformer vi en beskrivelse på hvordan det skal se ut , for så å bygge disse tavlene hos oss , og til slutt lage vår egen programvare og fjernkontroll av anlegget , forklarer Kverneland .
FJERNSTYRING På Kverneland Energi sitter det et team på hovedkontoret og fjernstyrer og kommuniserer med anleggene hvor enn de står i verden . – Uansett hvor anlegget befinner seg kan vi gå inn å gjøre endringer i koden og vi kan optimalisere . Ja , vi kan egentlig gjøre alt ! konkluderer Kverneland .
– Hvis det er fjerntliggende anlegg i Finnmark for eksempel , er det jo lønnsomt for kunden å gjøre ulike koblinger selv . Deretter utfører vi tuning av anleggene , starter og overvåker , og ser at alt er i orden .
MER FJERNSTYRING Kverneland forteller at det utrolig nok også kom noe positivt ut av koronaepidemien , nemlig det at du ikke kunne reise overalt . – Nå har vi blitt så vant med det , at vi nå helst ikke vil reise . Altså , hvis vi eksempelvis har 50 installasjoner i året , og på hver installasjon går det hvert fall med 50.000 kroner , to mann som skal reise og overnatting på hotell samt bruk av masse tid . Da blir det et store besparelser å velge fjerninstallasjon . Vi vil da være ferdige tre timer etter at vi startet jobben , påpeker Kverneland . – Et enormt bra konsept , altså . Vi kommer aldri til å gå helt tilbake . Han innrømmer imidlertid at de innimellom likevel må ut å reise . Det er ofte fordi det er nytt for kunden . De har aldri gjort dette før . Men han fastholder at det stort sett går fint med fjernstyring . – Hvis du har en lokal elektriker du vil bruke for eksempel , instruerer vi og kommuniserer via digitale plattformer . Så enkelt er det !
Med hensyn til eventuelle feil ser som sagt teamet på hovedkontoret hva som skjer på anlegget til enhver tid . – Alle anleggene monitoreres her på kontoret til enhver tid . Vi får jobbalarm eller pre-warning hvis det oppstår noe – et team som sitter her og følger anleggene . Det virker perfekt , fastslår Kverneland . Monitoreringen er på , 24 / 7 – 365 dager i året . – Nå er vi 20 ansatte og vokser hele veien – markedet vokser og vi vokser med . – Stadig på jakt etter nye løsninger og markeder – stadig på hugget . Stadig ute og selger , avslutter daglig leder Aksel Kverneland i Kverneland Energi på Klepp .
Når det gjelder batterisystem så sender Kverneland det som regel til kunden og ber dem skru det opp – og så startes det deretter fra hovedkontoret . Dermed er det ofte ikke behov for å reise ut til kunden .
Til sammenstilling av anlegg kan kunden velge å bruke lokale folk som gjør det i henhold til instruksjoner – eller at Kverneland reiser ut .
Tidlig i oktober installerte Kverneland 170 solcellepaneler på Telenors bygg på Svalbard , totalt 63,75 kWp , som gir en årlig produksjon på 31 268 kWh .
17