AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 132

Industry @ pps | 2 / 2021 et mobilt energilager kan man forsyne anleggsmaskiner med strøm i områder hvor det ikke er tilgjengelig energi fra nett . – Vi lager batterikontainere som fraktes til anleggsområder uten nett . Her kan de eksempelvis lade elektriske gravemaskiner . Dette kalles for fossilfrie arbeidsplasser .
Isfjord Radio ble etablert som pilot for utslippsfrie hybride energianlegg til off-grid samfunn i Arktis . Foto : Eivind Stigen Holter / Get Norway Travel », www . getnorwaytravel . com
Utenriksterminalen i Risavika . En avtale som vil gjøre terminalen selvforsynt med strøm i perioder .
Aksel Kverneland er svært fornøyd med avtalen . – Det er meget hyggelig med en så sentral leveranse til utviklingen av energisystemer i vår region , konkluderer han . Kontrakten med havnen omfatter solceller , elbilladere , batterikontainer og styresystem .
Havnedirektør Merete Eik forteller i en pressemelding at de er svært fornøyd med å kunne tildele denne kontrakten til en kompetent lokal leverandør . – Dette er den største investeringen havnen gjør i prosjektet Elnett21 , sier hun . – Elnett21 er et samarbeidsprosjekt mellom havnen , Avinor , Forus Næringspark ,
Lyse Elnett og Smartly , der hovedformålet er å finne løsninger som skal bidra til økt lokal produksjon , lagring og styring av effekt og energi .
Eik forteller videre at det i tillegg til etablering av mikronettet er planer om ytterligere investering i ladeinfrastruktur og komponenter for styring av laster senere i prosjektet . Prosjektet løper ut 2023 . – Stavangerregionen Havns totale andel av investeringer i Elnett21 er 20 millioner . Kontrakten med Kverneland Energi gjør det mulig for oss å ta del i Elnett21s forretningsmodeller for å takle økt effektbehov ; nemlig salg av effektfleksibilitet via Smartly og effektdeling .
FOSSILFRIE ARBEIDSPLASSER I dag er Kverneland Energi på vei inn i det som heter mobilenergilageret . Med
Kverneland Energi AS er tildelt kontrakten for levering av mikronett til Stavangerregionen Havns anlegg Utenriksterminalen i Risavika .
Med økt fokus på å få fremtidens byggeplasser så fossilfrie som mulig er teknologiselskapet Kverneland godt i gang . – Vi leverer mobile energilagre med software som til enhver tid informerer i sanntid hvor batteriet befinner seg , hva som er ladestatus og hvem som har kjøpt energi , forteller Kverneland , og legger til : – Flere byer i Norge vil innen kort tid innføre forbud mot bruk av dieselgeneratorer på byggeplasser . Dette gjør at leverandører av anleggsmaskiner må finne alternative løsninger , samt at det blir et økt behov for ladeinfrastruktur .
TAR HELE JOBBEN I selskapet sitter i dag en gjeng med sivilingeniører som utvikler software og kraftelektronikk til løsningene , i tillegg til generell produktutvikling . – Vi gjør alt fra A-Å . Når kunden ringer oss så gjør vi hele den tekniske prosjekteringen og gjennomføringen totalt . Vi kjøper alt av komponenter , vi bygger det som skal bygges og installerer hos kunde – for til slutt å overlevere anlegget , poengterer Kverneland . – Uansett om du skal ha stort energisystem på en hytte eller turisthytte , på en fabrikk , en flyplass eller hvor som helst , tar vi hele jobben , forsikrer han .
Kverneland Energi har egne fagfolk og egne installatører . – Og ikke minst har vi lov til å gjøre dette her , sånn rent teknisk da . Vi har lov til å sette opp nettverk og har alle sertifikater og godkjennelser i orden , presiserer han .
Kverneland Energi bruker sin egenutviklede kraftelektronikk som innebærer at de kjøper mest standardkomponenter i fra Siemens og sammenstiller disse . Denne leveransen var ganske omfattende og inneholdt et bredt spekter av Siemens produktportefølje .
16