AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 127

2 / 2021 | Industry @ pps

WinCC Unified

WinCC Unified er vår nye HMI-Software og med V17 har den fått masse ny funksjonalitet som gir nye muligheter .
FACEPLATES HAR FLYTTET Det har kommet flere endringer i versjon 17 av WinCC Unified . For å kunne prosjektere effektivt er faceplates mye brukt i WinCC Unified . I V17 er prosjekteringen av disse gjort helt om . De er nå flyttet inn hos prosjektbibliotekene , noe som også gir mening med tanke på standardisering og objektorientering . Faceplatene vil nå benytte samme konsept rundt versjonering som PLS-blokker og datatyper .
kommer opp til Unified via PLCSim Advanced . For de som bruker vår standard simulering PLCSim så støttes denne nå også i Unified .
GRAFIKK INN I FACEPLATE For å kunne benytte grafiske filer i faceplates , må også disse flyttes over i biblioteket . Mange har prøvd å legge inn grafikkelementer i faceplate uten å få det til , men det er altså grafikk i bibliotek som er løsningen her . En fin ting er at grafikkelementer i globale bibliotek vil kunne brukes på tvers av prosjekter . I oversikten over biblioteker er det også kommet nye ikoner som viser om alt er på stell eller om det kreves endringer for å få et konsistent prosjekt . Noen av versjonene er også merket med [ default ]. Dette er den versjonen som benyttes i prosjektet om du ikke velger noe annet . Det er ikke nødvendigvis siste versjon som er default . Dette setter du selv .
TILPASSER STØRRELSEN PÅ SIDEN En ny funksjon for våre faceplates er også ” Fit to size ”. Her velger du om størrelsen på faceplaten skal tilpasses vinduet eller motsatt . Om du ikke velger å ta i bruk dette , vil det dukke opp scrollbars om en endrer størrelse på faceplaten .
SIMULER PROSJEKTET FØR DU SETTER I DRIFT PLCSim Advanced lanseres nå som versjon 4.0 og spiller mye bedre sammen med Unified enn tidligere . Alarmer som er tidsatt i PLS støttes nå og også systemalarmer fra PLS
NÅR BRUKERNE BLIR MANGE Prosjektene blir stadig større , og sentral brukerhåndtering tvinger seg frem . Å kunne administrere alle brukernavn og passord er mulig med siste versjon av Unified . Til dette bruker du softwaren UMC ( User Management Component ). Softwaren installeres automatisk sammen med TIA Portal , eller du kan installere den separat hvis du ønsker å sette opp en distribuert løsning . Denne softwaren vil etter hvert benyttes for alle komponentene som krever autentisering . UMC kan også knyttes til eksisterende AD .
MER INFO Vi hadde et webinar i høst hvor vi viste mye av den nye funksjonaliteten . Dette er tilgjengelig under www . siemens . no / webinar . Ellers finnes det et tutorial center med masse små filmer som viser de viktigste funksjonene og hvordan de prosjekteres .
11