AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 124

Industry @ pps | 2 / 2021

Viktig å være nær utviklingen

Det er leder for Factory Automation i Siemens Digital Industries , Arne Bergun , som sier hvor viktig det er å være tett på både teknologiutviklingen og sluttbrukerne . Da Bergun for to år siden tok over ansvaret for Factory Automation sa han at vi går inn i en spennende fremtid hvor Future of Automation med AI , Edge , og Virtual comissioning er teknologi som vil skape nye forretningsområder , og -modeller .
Intervju med Arne Bergun , direktør , Factory Automation
Arne Bergun har bakgrunn fra automatisering . Han har i over 25 år jobbet med salg og salgsledelse innen automatiseringsprodukter og -løsninger . De siste 11 årene har det vært hos Siemens Digital Industries hvor han nå er direktør for Factory Automation .
- I tillegg til de tidligere nevnte temaene er det nå stor oppmerksomhet rettet mot det grønne skiftet , sier Arne .
KOMPETANSE ER NØKKELEN – Det er fint å se at det kan skapes nye markeder og forretningsmodeller , som er med på å sikre at vi ikke ødelegger klimaet , mener Arne . Vår oppgave er å følge med på hva kundene ønsker , og hvilke behov som må dekkes . For å sikre at vi forstår brukernes behov , er det viktig at vi følger opp kundene på alle nivåer , som betyr at hele salgsorganisasjonen bruker så mye tid som mulig med våre kunder . Disse møtene brukes både til å bli kjent med industriens behov , men også til å informere om hvilke muligheter teknologien gir .
I denne sammenheng jobber vi for å overføre vår kompetanse til kundene . Jo mer innsikt sluttbrukeren har om ny teknologi , dess bedre kan de vurdere hvordan egen bedrift kan utnytte mulighetene .
8