AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 123

2 / 2021 | Industry @ pps

Vann og avløpsbransjen Bransjen med størst vekst i Norge de neste årene ?

For oss nordmenn har det i mange år vært en selvfølgelighet at vi har fungerende vann og avløpstjenester til en lav kostnad . Dette er det langt fra sikkert at vi vil ha i fremtiden ! Vann og avløpsbransjen ( VA ) bærer preg av et stort etterslep og det er estimert behov for investeringer på renseanlegg og rørledninger på 330 milliarder kroner de neste 20 årene . Dette vil gi mye mer jobb til entreprenører , konsulenter , leverandører og andre enn man kan forestille seg i dag . Vi i Siemens ønsker å dele våre kompetanse og kontinuerlig oppdatere oss på bransjen og våre konkurrenters utvikling . Derfor deltar vi på bransjetreff og messer . I høst har vi deltatt på fire VA messer og VA bransjens innovasjon konferanse .
Vi ser at dette trolig vil være et av de største områdene for vekst i Norge de neste årene og her vil vi gjøre et bidrag . Vårt mål er derfor at vi , sammen med våre samarbeidspartnere , skal være godt posisjonerte til og hjelpe kommune Norge . Slik at de kan levere godt vann til forbrukere og renset avløpsvann til elver , sjøer og hav som ikke ødelegger miljøet og er i henhold til FNs bærekrafts mål .
7