AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 122

Industry @ pps | 2 / 2021

Norges første tunnelsenter har åpnet

Tirsdag 16 . november åpnet Norges første tunnelsenter i Sandnes . Senteret er unikt i nasjonal og internasjonal sammenheng .
Av Helen Roth , daglig leder Vital Infrastruktur Arena
Tunnelsenteret i Ganddal er utviklet i et allerede eksisterende fjellanlegg og er tilpasset ny bruk . En av tunnelene fungerer som øvingslokale for nødetater , mens den andre er fullt utrustet som en vegtunnel og skal fungere som et innovasjonssenter for bransjebedriftene i næringsklyngen VIA – Vital Infrastruktur Arena . Tunnelsenteret er unikt i sitt slag og det er utviklet med tanke på at det skal være bransjens arena for forskning , innovasjon , teknologiutvikling , demonstrasjon og kunnskapsbygging , sier Helen Roth , daglig leder i VIA . Rogaland er et av fylkene med flest tunneler . Her ligger også verdens lengste undersjøiske vegtunneler – Ryfylketunnelen som åpnet i 2019 og Rogfast som nå er under bygging . Dette er utgangspunktet for at VIA og Rogaland brann og redning IKS har samarbeidet for å få etablert senteret i Rogaland . - Vi er strålende fornøyde med det vi nå har fått til så langt . Nå skal vi bruke tiden framover godt og fylle senteret med aktiviteter , sier Roth . Tunnelsenteret har blitt realisert med støtte fra Rogaland fylkeskommune , klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters og gjennom dugnad fra medlemsbedriftene i VIA .
Tunnelsenteret åpnet offisielt dørene tirsdag 16 . november og det var fylkesordfører Marianne Chesak som klippet snoren under åpningen . Chesak håper det vil bli en arena for nye innovasjon og mener senteret vil spille en viktig rolle framover . - Jeg tror testtunnelen vil bidra til å gjøre Rogaland til et tryggere fylke å ferdes i . Den vil også øke sikkerheten i de eksisterende tunnelen i regionen , sier fylkesordføreren til Stavanger Aftenblad .
6