AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 120

15
Innhold | 2 / 2021

15

Dieselhybrider og fornybare finesser i utvikling

6

Norges første tunnelsenter har åpnet

14

SIMATIC S7-400 er tilgjengelig til minst år 2040

18

Migration verktøy TIA Portal

19

Teknisk support vil i fremtiden være online