AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 118

« Vi jobber kontinuerlig med

« Norge er blant verdens mest forbedring digitale av ledetider nasjoner

,

, og for øyeblikket jobber vi og blant de raskeste til å med kvalifisering av nye ta i bruk ny teknologi .» underleverandører .»

2