AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 111

15
Promass K10

Flowmålingens ATV

Promass - masseflow måler , er et begrep innen denne genren . Promass 40 har vært med oss en årrekke og vært en av bærebjelkene innen kostnadseffektiv , robust og nøyaktig masseflow-måling .
I markedet for rimelige og vedlikeholdsfrie mengdemålere dominerer i stor grad moderne masse-flow målere .
Promass K10 blir , som fetteren til Promag 10 å regne . Disse er designet på samme lest og med samme MMI . Det som kjennetegner disse modellene , er forenkling og intuitivt bruker grensesnitt-MMI .
• Enkel ny industristandard .
• Sikkerhet gjennom intuitiv parameter setting .
• Krever liten erfaring for igangkjøring .
• ISO 9001-Heartbeat Teknologi gjør instrumentet overensstemmende med kravene i standarden .
• Du betaler ikke for mer enn det du trenger .
Det er eksakt samme face mål på Promass E og på Promass K10 . Dette er en kostnadseffektiv coriolismåler for standard applikasjoner med luft , væske , gass og damp standard applikasjon
Gjennomført intelligens Proline 10 ( coriolis-masseflow & elektromagnetiskvolumetrisk ) tilbyr optimal produktkvalitet og overvåking av prosessen simultant med måling av de respektive prosess-verdiene . Promass K1O måler masseflow , volumflow , temperatur og densitet . Den kan benyttes på både væsker og gasser / damp . Den innebygde Gas Fraction Handler-funksjonen sikrer pålitelig måling selv om mediet inneholder inhomogene gassholdige væsker .
Les mer på : https :// eh . digital / 3FTOpLc