AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 107

11

J22 forhindrer « hjerteinfarkt » i gassrørledninger

Når naturgass transporteres fra offshore-produksjonsplattformer til landbaserte raffinerier , er det alltid fare for opphopning av metanhydrat og korrosjon i rørledningen når metangass under trykk inneholder for mye fuktighet . Metanhydrat kan fryse som isklumper og kan blokkere røret helt , noe som kan ende opp i en katastrofe .
Vår nye J22 , neste generasjon av justerbar laserbasert absorpsjonsspektroskopi gassanalysator ( TDLAS ) gir operatørene et eksepsjonelt pålitelig måleresultat for å kontrollere fuktighet i sanntid ( målområde 0 – 6000 ppm ).
Proline-Controler
Optisk hode
Laser og detektor
Flow-celle ( 2-vei strål )
Flatt-speil
J22 Analyzer kan integreres sømløst i ethvert anleggsstyringssystem på grunn av full fleksibilitet for signalutgang og kommunikasjon . Den nye analysatorplattformen tilbyr allsidige driftsmuligheter ved hjelp av det standardiserte Endress + Hauser Proline-konseptet . Høyeste analysatortilgjengelighet og lite vedlikehold reduserer driftskostnadene betydelig . Hardware og programvare diagnostikk støttet av Heartbeat Technology muliggjør pålitelig automatisering av naturgass - produksjonen .
Les mer på : https :// eh . digital / 3ru2dIe