AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 106

10 Endress + Hauser Nytt

Offshore Industrien modifiserer sine prosesser hele tiden !

« MR for oljeseparatorer »
Etter hvert som olje og gass brønner endrer sine karakteristikker må også produksjonsplattformer og FPSOèr justere prosess anleggene om bord . Når det gjelder effektiv separasjon av Vann , olje , kondensat og gass , har man benyttet radioaktive systemer i mer enn 30 år . Radioaktive systemer byr på pålitelige , stabile og nøyaktige målinger over lang tid .
Systemet består av en radioaktiv isotop med en beskyttelsesbeholder , gjerne også med et innføringsrør for Isotopen . Detektoren med transmitter er plassert på utsiden av separatoren .
Her kan man variere topologien ved alternativ plassering av detektorer . På denne måten kan man få en detaljert profil av det som skjer inne i separatoren . På denne måten optimaliserer man produksjonen av hhv råolje og gass .
Nedenfor ser vi hvordan en profilmåler kan bygges opp . Det ligger mange timers beregning og engineering bak en vellykket installasjon av et profil målesystem .
Her ser vi en skisse av et profil målesystem sett fra drum-siden . Her ser man tydelig hvordan isotopen er posisjonert , for å gi en optimal funksjon av profilsystemet . Den grønne fasen representerer olje .
Dette bildet viser systemet sett ovenfra . Flensen i midten av bildet er påmontert kildebeholder , innføringsrør og radioaktiv isotop , Cesium 137 , som har en halveringstid på 30 år
Generasjonsskiftet har funnet sted FMG50 er her og tar over for FMG60 , som fases ut av produksjon
Gammapilot FMG50 – enkel i bruk
• Enkel og fjernbetjent igangkjøring
• Blåtann & Smartblue App
• Separat visning med RIA 15 display
• DeviceCare og FieldCare interface
• Wizard for igangkjøring , SIL og Heartbeat
Les mer på : https :// eh . digital / 3xG3NIq