AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 105

9
Her ser vi fra venstre Bjørn Istre sammen Geir Håkon Johnsen og Jostein B . Omdahl .
Her er våre service-ingeniører i ferd med å kjøre i gang en mikrobølgebasert måler fra Valmet . Den har i skrivende stund vært i drift i lengre tid og gir korrekte måleverdier i Musøya renseanlegg i Drammen kommune .
Det er ut fra sedimenteringsanlegget vi plasserte en optisk måler-CUS51D . Her var konsentrasjonen av tørrstoff på typisk 1-1,5 %.
De to andre målepunktene er bestykket med coriolis målere av type Promass I . Her er tørrstoff prosenten på ca . 5 , så disse får gode arbeidsforhold og gir tilsvarende pålitelige verdier .
De beste løsningene starter gjerne med noen skriblerier på en serviett . Her ser vi en enkel skisse over de stedene i anlegget man ønsket å måle suspendert tørrstoff i prosessen . Vi erfarte at det er viktig med forhåndskunnskap , slik at måleteknisk utstyr får de beste driftsforholdene som mulig . Det hører med til historien at vi måtte flytte på noen målepunkter for å få tilfredsstillende resultat .
Kontrollrommet Som et tredje alternativ til å måle suspendert tørrstoff , har Endress + Hauser AS en eksklusiv distribusjonsavtale med Valmet . Her finner vi en rekke mulige instrumenter og prøvetakingsutstyr av meget høy kvalitet . Vi har i senere tid erstattet flere coriolis-målere , som har vært installert til samme formål . Det er gjerne driftsbetingelsene i anlegget som ikke har vært tilpasset coriolis prinsippet , eller at prinsippet rett og slett ikke har vært egnet til å gi gode målinger der det har vært installert .
Valmet byr på kvalitetsprodukter i « Formel-1 klassen ».
Les mer på : https :// eh . digital / 3I5yX0E