AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 103

7

Heartbeat Technology på magnetiske mengde målere hos Ringnes

Ringnes har som mål å bli karbonnøytrale i produksjonen . For å klare det har selskapet besluttet å installere Promag magnetiske mengdemålere med Heartbeat på 14 prosessvannledninger . - Hensikten er å måle forbruket slik at vi enklere kan iverksette reduserende tiltak , sier OT & E leder Stefan Ihlen hos Ringnes .
Han forteller at sanntidsdata om forbruket fra Promagene , hentes via Profinet og registreres i et internt utviklet program . - Prosessen med dette var ikke helt rett frem , men en reprogrammering av eksisterende switcher , sørget for problemfri dataoverføring . Med tiden vil det også settes inn flere delmålinger for enklere å kunne detektere avvik , fortsetter Ihlen .
Ihlen forteller at en av oppsidene med å hente ut sanntidsdataene fra Promag-mengdemålerne , er at det ved systemfeil er målerne som har telleverket . Da vil riktige data bli hentet ut fra målerne når kommunikasjonen gjenopprettes .
Heartbeat brukes også for verifikasjon og tilstandsovervåkning med initiering av Heartbeat verifikasjonen via Device Care på laptop ’ en på kontorpulten .
Stephan Ihlen henter ut sanntidsdata fra 14 magnetiske mengdemålere for kartlegging av vannforbruk og Heartbeat brukes for verifikasjon og tilstandsovervåkning .
Fra venstre Kai Berntsen , teknisk leder hos Ringnes , Rune B . Larsen fra E + H og Stefan Ihlen , OT & E leder hos Ringnes