AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 102

6 Endress + Hauser Nytt

Heartbeat Technology overvåkning - for forebyggende vedlikehold og målrettet prosessoptimalisering

Tilgjengeligheten til alle interne variabler og prosessdata gir også en unik mulighet for å hente ut informasjon for forebyggende vedlikehold . Avhengig av måleprinsipp kan ulike variabler og funksjoner overvåkes . Dersom en definert , uønsket tilstand oppdages kan informasjonen sendes til vedlikeholdssystemet slik at nødvendig vedlikehold kan planlegges og utføres kontrollert i forhold til forberedelse og tidspunkt .
De forskjellige måleprinsippene gir ulike muligheter for overvåkning av påbygning , skumdannelse , slitasje , sløyfespenning og også tilstand til tilliggende prosessutstyr . Konfigurering av overvåknings parametrene kan enkelt gjøres ved hjelp av veiledet parametrisering ; såkalte wizards .
Trykk og diff . trykk med Heartbeat Evo2 ; den nye generasjonen P- og dP-transmittere har også fått Heartbeat . Nytteverdien i forhold til forebyggende vedlikehold er bl . a . muligheten for deteksjon av tette impulsrør , og unormale trykkslag kan brukes til å avdekke om ventiler montert i nærheten av trykktransmitteren har feilfunksjon .
Liquiline og Væskeanalyse Memosens 2.0 og Heartbeat
Technology TM
Med den nye Memosens 2.0 generasjonen tilbyr vi også væskeanalyse med forebyggende vedlikehold . Sensorene har nå blitt smarte og transmitteren kan settes opp til å trende tilstanden til sensorene , slik at du får beskjed når de må byttes . Displayet viser til og med tilstanden som smilefjes , akkurat som resultatet etter et besøk fra mattilsynet .
Nivåmålere med Heartbeat Technology Om du enten har en vibrasjonsgaffel for punktdeteksjon eller en berøringsfri radar for kontinuerlig nivåmåling , vil du ha nytte av Heartbeat
Technology . For vibrasjonsgaffelens del vil du kunne detektere korrosjon , påbygging eller elektronikkfeil . Dersom du benytter en berøringsfri radar nivåmåler vil du gjennom Heartbeat Technology kunne detektere påbygging på sensor , skumdannelse på væskeoverflate eller elektronikkfeil på enheten . Detektering av skumnivået vil kunne brukes til å regulere mengde kjemikalier for skumdemping .
Flowmålere med Heartbeat Proline 300 / 500 kan måle både korrosjon , slitasje , innvendig påbygging og luftbobler – og på den måten gi beskjed når den må vedlikeholdes , ev . varsle om forestående behov for utskifting .
Heatbeat Teknologi med …
Flowmåling
Diagnostikk Verifikasjon Overvåkning
Proline 100 , 200 , 400 ● ●
Proline 300 / 500 ● ● ● Deteksjon av korrosjon , slitasje , påbygging og luftbobler
Nivåmåling
Levelflex FMPx , Micropilot FMR5x / 6x , Liquiphant FTL51 , Gammapilot FMG50
Trykkmåling
PMP71B , PMC71B , PMD75B , PMD78B
Temperaturmåling
● ●
TrustSens TM371 ● ● Kalibrering
Analysemåling Liquiline CM442 , CM444 , CM448 ● ● Trend kurver
Påbygging og skumdeteksjon
● ● Tette impulsrør deteksjon , P og T unormaliteter i tilliggende prosessutstyr
Trendkurve , driftdeteksjon
Liquiline CM44xR ● ● Trendkurver , deteksjon av drift og påbygging Sampler CSF48 ● ●