AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 101

5

Heartbeat Technology – tar pulsen på din måler

Kunne du ønske å øke oppetiden på produksjonen og samtidig redusere kostnadene ? Heartbeat teknologien er målerens egen pulsklokke med kontinuerlig selvdiagnostikk , dokumentert verifikasjon uten forstyrrelser av produksjonen , og overvåkning av definerte tilstander for forebyggende vedlikehold .
Diagnostikk , Verifikasjon og Overvåkning
Diagnostikk - Raske og enkle løsninger for testing etterspørres , og ideelt sett bør dette kunne utføres med stor test dekning og uten å forstyrre produksjonen . Med Heartbeat funksjonen tilbys du nettopp dette . Alle våre instrumenter med Heartbeat teknologi har en innebygget diagnostikkfunksjon som kontinuerlig overvåker alle interne prosesser og gir beskjed dersom en av disse svikter . Alvorlighetsgraden bestemmer hvorvidt man får en alarm eller advarsel , og NAMUR NE107 sine retningslinjer for status signaler er malen . Instrumentets status vises på displayet , og feilsignaler kan også fjernavleses . En alarm vil gi utslag på mA signalet . Den kontinuerlige diagnostikken dekker så stor andel av mulige tilfeldige feil at intervallet mellom Proof tester i SIL applikasjoner kan forlenges .
Verifikasjon - En verifikasjonsrapport i pdf format kan enkelt hentes ut og lagres i f . eks . kvalitetssystemet . Verifikasjonen kan initieres remote fra en laptop med Device Care eller via Bluetooth og SmartBlue appen på mobiltelefonen . Verifikasjonsrapporten lister alle funksjonene som testes og deres status , og prosedyren er gjerne godkjent av TÜV . Det hele er gjort på et par minutter uten noen form for inngripen i prosessen .
Les mer på : https :// eh . digital / 3FYKtci