AMNYTT AMNYTT.no 7/2021 - Page 100

4 Endress + Hauser Nytt

Heartbeat Technology og Bluetooth er fremtiden hos Allnex

Allnex på Lillestrøm har standardisert på instrumenter med Heartbeat Technology og Bluetooth det siste året og ser for seg stor nytteverdi etter hvert som de tar i bruk alle muligheter disse tilbyr .
Allnex produserer bindemiddel for bil- og lakkindustri og har ca 70 ansatte . Med kun 1 heltidsansatt automatiker og et prosessanlegg som favner utstyr fra 1900-tallet til i dag er det nok å henge fingrene i for Magnus Steen . Vi møter han og vedlikeholdsleder Khiem Nguyen for en hyggelig prat og omvisning i anlegget . Steen forteller at de til nå har installert både Flow , Nivå og Trykkmålere med Heartbeat , og også Bluetooth der dette er tilgjengelig .
Til nå har Steen brukt Heartbeat ved installasjon og idriftsetting , for å verifisere at alt er riktig gjort og i orden . Og etter hvert som tiden for årlig kontroll kommer vil han gjenta dette . Også ved generell feilsøking kjører han enkelt en verifikasjon av instrumentet . Verifikasjonsrapportene lagres i vedlikeholdssystemet SAP . Steen gleder seg også til å ta i bruk mulighetene for forebyggende vedlikehold som de forskjellige måleprinsippene tilbyr , for å rasjonalisere tid brukt på kontroll samt å kunne planlegge tidspunkt og anskaffelser i forbindelse med reparasjon og utskifting .
Tidsbesparende med Bluetooth og SmartBlue app på telefonen når 5 stk PMP71 med Heartbeat er montert i en kolonne for trykkfordelingskontroll – alle vanskelig tilgjengelig .
Trykktransmitteren har Heartbeat og Bluetooth , stigen trengtes kun til montering
Khiem Ngyen ; vedlikeholdsleder og Magnus Steen , Automatiker hos Allnex er fornøyd med Heartbeat konseptet på alle nye målere
Les mer på : https :// eh . digital / 3rkQDiJ