AMNYTT amnytt.no 6/2023

NR . 6 / 2023 - årgang 25 | AMNYTT . NO

Den doble transformasjonen – digitalisering og klima

14 22 56
Mye automasjon på gigantisk oppdrettsanlegg
Optimalisert vedlikehold med digital tvilling
Utvidelse av lovbestemte krav for implementering av cybersikkerhet