AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 91

91 / 92

lebransjen har behov for i en fremtidig elektrobransje under utvikling . Utdanningsdirektoratets læreplan og bransjens kompetansebehov står imidlertid i sterk kontrast til DSBs manglende kvalifikasjonskrav for tavlebransjen .
En bransje som tar ansvar Tavlebransjen i Norge er en seriøs og ansvarlig sektor i elektrobransjen , som er godt kvalifisert for å bygge tavler som viktige og vitale deler av de elektriske anleggene . Til tross for manglende formelle myndighetskrav , har tavleprodusentene respekt for sitt ansvar , og baserer sin virksomhet på dokumentert fagkompetanse i alle ledd . Faglig ansvarlig har elektrofaglig bakgrunn og selvstendige tavlemontører har fagbrev som tavlemontør eller andre relevante elektrofag .
Kompetansepartner Tavlebransjens spesialiserte fagkompetanse gjør virksomhetene til viktige og nyttige kompetansepartnere for sine kunder . De gir råd om egnede løsninger og anbefalt spesifikasjon av tavler , om utførelse iht . miljø og ytre påvirkning eller valg av løsning for ekstra beskyttelse og sikkerhet . Leveransene blir fagmessig utført og verifiserbare i samsvar med gjeldende standarder og tilgjengelig informasjon om miljø nettforhold .
AMNYTT NR . 6 2022
Tillit Tavlebransjens kvalifikasjoner skaper tillit i markedene . Installasjonsbedrifter , automasjonsvirksomheter , maskinbyggere og rådgivere , kan alle finne en kompetansepartner til sine prosjekter . Tavleprodusentene er ofte også det beste valg for service , vedlikehold , utvidelser og ombygging av tavler . Arbeid i installerte tavler krever spesialisert system- og fagkompetanse , men skal iht . kvalifikasjonsforskriften baseres på planlegging og risikovurdering i samarbeid med registrert installatør .
Opplæring til hele elektromiljøet Tavlekompetanse kan tilegnes som etterutdanning også for andre aktører i elektrobransjen . Tavleforeningen har et bredt kurstilbud som i tillegg til tavlefag og tavlestandarder , omfatter prosjektering og verifikasjon , tilsyn og tilstandskontroll , maskintavler og Tavleskolen som et dedikert for utdanning av tavlemontører . Tavleforeningen tilbyr også en lang rekke korte tavlerelaterte temakurs med varighet opp til en time som holdes som nettkurs med en rimelig kursavgift .
Tavleforeningen – et fagmiljø for alle med behov og interesser innen tavlefaget Tavlefaget lærer du hos Tavleforeningen , og med behov og interesse for tavlefaget , vil også et medlemskap i foreningen gi gunstig deltakeravgift og en sikker og nyttig kontakt med et viktig fagmiljø som medlemsfordel . Velkommen til Tavleforeningen !