AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 80

80 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
– Med TwinCAT 3 Wind Framework har anleggsprodusenter et verktøy for å programmere sine vindkraftanlegg . Underordnede feltbusser som CANopen , PROFIBUS og Ethernet TCP / IP kan flyttes til feltet via feltbussmaster eller slaveterminaler for å styre undersystemer , sier Kordtomeikel . ( Foto : Beckhoff )
– Jeg tror at automatiske dataanalyseverktøy har et betydelig potensial for drifts- og serviceforbedringer . Automatisk levering og sentral lagring av driftsdata danner allerede grunnlaget for dette , sier Kordtomeikel . – Man forsøker å redusere belastningene på en havturbin mest mulig – noe som selvsagt også fører til redusert vedlikehold . Vi tilstreber å gjennomføre prediktivt vedlikehold som gjør driften forutsigbar og mulig å planlegge . I begge tilfeller brukes mer og mer KI . For å støtte det hele brukes langt flere sensorer til overvåking og spesielt sårbare systemer utformes redundant , forteller han . Beckhoff Automation AS tror på vekst innen offshore vindkraft , og de ser også muligheter på den norske kontinentalsokkel . – I Lübeck har vi et team på 10 spesialister for automatisering av vindturbiner som jobber med spredning av teknologien vår over hele verden . Norge er selvsagt et veldig interessant marked for oss , spesielt når markedet er i endring og nye aktører etablerer seg . Etter noen besøk i Norge kan jeg også si at vi gjerne benytter anledningen til å besøke deres vakre land , sier Kordtomeikel .