AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 79

79 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

” Et offshoresystem gir betydelig høyere utbytte sammenlignet med et landbasert system ”

serienummer 02 til 130 og på alle M5000-135-turbiner med serienummer 01 til 71 . Denne standardiseringen har store fordeler når det gjelder programvedlikehold , rotårsaksanalyse ( RCA ) samt feilmodus- og effektanalyse ( FMEA ) , sa Zickert .
Konsistent kommunikasjonssystem En innebygd PC med integrerte I / O-moduler , EtherCAT som et konsistent kommunikasjonssystem og TwinCAT automatiseringsprogramvare fungerer som styring . Robuste maskinvarekomponenter og bruk av industrielle kommunikasjonsstandarder gir anleggsoperatører god investeringssikkerhet . – DIN-skinnemonterbare innebygde PC-er med koblede EtherCAT I / O-terminaler eller boksmoduler i IP67 er svært godt egnet for kollektiv eller individuell justering av rotorbladene . EL3453 3-fase EtherCAT for måling av spenninger på opptil 690 V AC takler krevende prosesskontroller . Terminalen oppdaterer prosessverdiene med hver halve radiobølge , noe som tilsvarer et intervall på 10 ms ved 50 Hz , fortalte Zickert .
– Den innebygde PC-en i foten av vindmølletårnet samler inn og behandler alle data , kontrollerer strømnettet og kommuniserer med kontrollrommet . Sikkerhets- og måleteknologi samt tilstandsovervåking er sømløst integrert i kontrolleren via I / O-moduler .
Omformeren i tårnbasen , I / O-systemet for operativ styring i nacellen og pitch-kontrolleren i navet er koblet til hoveddatamaskinen via EtherCAT . Den konsekvente bruken av EtherCAT akselererer kommunikasjonen samtidig som den forenkler prosjektering , programmering og kabling av vindturbinen .
Turbinen skriver driftsdata autonomt Den vanskelige tilgjengeligheten gjør at man må bruke ny teknologi for å drive vedlikeholdet effektivt og økonomisk . Åpne grensesnitt i maskinvare og programvare tillater ende-til-ende-kommunikasjon fra sensoren til skyen og nettverkene kan nås via en offentlig IP-adresse . Hver turbin skriver driftsdata som høyoppløselige logger , feilmeldinger og parameterendringer autonomt til en sentral database .