AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 74

74 / 92

AMNYTT NR . 6 2022
– Jeg tror at automatiske dataanalyseverktøy har et betydelig potensial for drifts- og serviceforbedringer . Automatisk levering og sentral lagring av driftsdata danner allerede grunnlaget for dette , sier Dirk Kordtomeikel , direktør vindenergi i Beckhoff Automation AS . ( Foto : Beckhoff )

Vår kontrollarkitektur passer perfekt til vindenergiindustriens krav til åpenhet og skalerbarhet , fleksibilitet i kontrolldesign og høy grad av integrasjon , sier Dirk Kordtomeikel , direktør vindenergi i Beckhoff Automation .

Andre rammebetingelser i høy sjø Da pionerprosjektet alpha ventus ble igangsatt var det den første tyske offshore-vindparken – og den første i verden i høy sjø . Prosjektet har banet vei for vindkraft og testet ut teknologiske innretninger og kommersiell drift innenfor økologisk rammer . Siden starten i april 2010 har de 12 turbinene i vindparken produsert 2,5 TWh grønn strøm til det tyske kraftnettet .
Seks av turbinene ble levert av Siemens Gamesa Renewable Energy . Bernd Zickert fra Adwen Technology ( som senere ble inkorporert i Siemens Gamesa ) kunne fortelle at de hadde gjennomgående gode erfaringer med Beckhoff sine løsninger . – Komponentene fungerer pålitelig selv etter 12 år ; bare noen få har måttet skiftes ut . Vi drar også nytte av det modulære , svært fleksible I / O-systemet og det faktum at hele systemet har stor diagnostisk dybde og datamaskinytelse og enkelt kan vedlikeholdes eksternt . Alpha Ventus er den første vindparken der de har taklet utfordringer som et havdyp på ca . 30 m , avstand til kysten på 65 km , navhøyde på over 90 m og propellediameter på 126 m – noe som i dag er gjennomsnittlige verdier for