AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 71

71 / 92

AMNYTT NR . 6 2022

” Renseprosessen , som er relativt ny , er en kombinasjon av kjent teknologi og kjent biologi ”

I Hias-prosessen vokser bakteriene i en biofilm . Foto : Lars M . Bøe / Hias How2O
Hvor er mål ? Mål i dette prosjektet er å utvikle både infrastrukturen og algoritmene for et kommersielt kontroll- / styringssystem . – Et renseanlegg blir jo drevet av et såkalt SCADA , og det er ikke det vi skal utvikle . Men vi skal utvikle det laget som gjerne ligger oppå SCADA-en , det laget som fórer SCADA-en med instruksjoner spesifikt for vår renseprosess , avslutter Anders T . Øfsti .
Hias-prosessen Hias-prosessen er en biofilmbasert renseprosess som fjerner fosfor og nitrogen ved hjelp av forskjellige mikro-organismer som vokser i biofilm . Karbon i avløpsvannet utnyttes effektivt for å drive prosessen og eliminerer nærmest behovet for bruk av fellingskjemikalier for å fjerne fosfor , og reduserer behovet for innkjøpte karbonkilder for nitrogenfjerning .