AMNYTT AMNYTT.no 6/2022 | Page 7

KOMPAKT OG FLEKSIBEL ANALYSEPANEL FOR DRIKKEVANN

CDP20 er et analysepanel spesielt tilpasset drikkevannssystemer . Det kombinerer opptil 4 forskjellige målepunkter / sensorer i et panel .
Se produktflyer : https :// eh . digital / 3r6d4HL
Blant fordelene kan vi nevne :
• Opptil 4 ulike målepunkter på et sted
• Velg mellom 8 forskjellige måleverdier
• Måleverdi , status og diagnostikk kan vises i ditt styresystem eller i en egen app
• Ikke flere bekymringer om den spesifikke karakteren til individuelle parametere . Alt er optimalt utformet , for å gi deg nøyaktig og pålitelige målinger
• Både armatur og sensorer er utformet for enkel bruk , rengjøring og vedlikehold
• Installasjon og igangkjøring : Panelet monteres på veggen , du kobler til spenning og vann – så er du i gang ! https :// eh . digital / 3ILpiMg
Endress + Hauser AS Postboks 62 3421 Lierskogen Besøk : Dølasletta 4 , Tranby
Tel . 32 85 98 50 info . no . sc @ endress . com www . no . endress . com